ให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

จำหน่ายอุปกรณ์ IT ออกแบบและวางระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบโปรแกรมโรงแรม โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมบัญชี ระบบสัญญานเตือนภัยไฟไหม้ ระบบเครือข่าย

ระบบคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ ดูแลปรับปรุงระบบเครือข่าย

ให้บริการอัพเกรดและซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้บริการข้อมูลในการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์

โดยทีมงานคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ