บริการติดตั้ง ซ่อม อุปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย

CCTV , IP camera โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานพร้อมทีมงานมืออาชีพ

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ IT และอุปกรณ์สำหรับวางระบบเครือข่าย

ออกแบบ วางระบบรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์